Hvad er Ninjutsu

I modsætning til japansk bujutsu (kampkunst/kampsport) som kendo, jûjutsu (judo+karate+aikido) og lign., der udelukkende fokuserer på kakutô jutsu ("hand-to-hand combat") og brug af et mindre antal våben, drejer ninjutsu sig i sidste ende om krigsførelse. Foruden at håndtere såvel kakutô jutsu, som et stort arsenal af forskellige våben, omfatter denne gamle kunst også camouflage, infiltration, sabotage, spionage, snigmord, bedrag, strategi, meteorologi, overlevelse mm.

 

I modsætning til samurai-idealets ærefulde kampe mand mod mand, ansigt til ansigt, handler ninjutsu om en helt anden, og mere ’beskidt’ form for krig. Det er en kampkunst, der blev skabt for at overleve, og for at kunne beskytte ikke blot sig selv, men også dem man holdt af eller havde et ansvar overfor. Det har sat sit præg på teknikkerne, der sjældent er ’flotte’ og elegante, men derimod grove og til tider noget brutale! Det var teknikker, der skulle virke ude i virkelighedens verden - og helst i første forsøg.

 

Selvom ninjutsu dækkede alle tænkelige former for kamp og krig i sin tid, så var dens kerne det, som på engelsk kaldes ”covert warfare" - krigsførelse i det skjulte. De mennesker, som udviklede ninjutsu, havde sjældent de samme politiske, militære og økonomiske ressourcer som de samuarier, de kunne stå overfor. Men de havde indsigt og praktisk erfaring i kamp og krigsførelse. De skabte en kampkunst, der ved at fokusere på overraskelse og fjendens uvidenhed, mere end udlignede samuraiklassens fordele. At kæmpe i det skjulte, på en måde fjenden ikke opdager og ikke kan gennemskue før evt. i sidste øjeblik, var - og er - effektivt! Det at kæmpe ”skjult” indebærer i ninjutsu ikke kun at gemme sig, eller bevæge sig uset og lydløst omkring. Det er også at skjule sine kampteknikker, så modstanderen ikke kan se, hvad der kommer. F.eks. ved at angribe fra blinde vinkler, blænde eller distrahere modstanderen, ved at have skjulte våben, etc.. Men også ved at sørge for, at modstanderen ikke allerede kender teknikken - skolerne værnede om deres hemmeligheder!