REGLER - Lokale

 

Regler for Bujinkan Ninpo Dôjô Aalborg:

 

Foruden de internationale retningslinier, der er fælles for alle Bujinkan Dôjô’er (Guidelines for Participation in the Bujinkan), findes et lokalt regelsæt. Bujinkan Ninpo Dôjô Aalborg har for at opretholde en ønskelig atmosfære i dôjô’en, og for at sikre den indbyrdes respekt elever og instruktører imellem, valgt at pointére visse af de inter­na­ti­o­na­le retningslinier og nedskrive en del af de ”uskrevne”:

 

 

 1) Al træning foregår altid på eget ansvar! Hverken Bujinkan Dôjô, instruktørerne (Shidôshi) eller deres assistenter kan holdes ansvarlige for uheld under træning.


2) Alle har pligt til at oplyse instruktøren om fysiske og psykiske skader/skavanker.


3) Ren straffeattest er et krav for at kunne deltage i træningen. Attesten skal kunne forevises på forlangende.

 

4) Teknikkerne må KUN bruges i nødværge! Personer, der ikke overholder dette - eller som opfører sig unødigt aggressivt - vil blive nægtet adgang til træningen! Det forventes desuden, at intet medlem ved sin opførsel bringer hverken Bujinkan eller Dôjô’en i vanry. 


5) Alle har pligt til at hjælpe hinanden med at få en god og udbytterig træning, og enhver træningspartner skal behandles med høflighed og respekt. 

 

6) Træningsvåben mv. skal behandles med respekt - også selvom de ”kun” er af træ, skum etc. Mange af dem repræsenterer skarpe våben, og skal kunne erstattes af skarpe våben senere.

 

7) Dôjô’en hilses med et buk, både når man kommer ind og når man forlader den.

 

8) Ure, smykker og lign. skal tages af, inden træningen starter.

 

9) Respekt for ens træningspartner (og for Dojoen) indebærer at man møder tilstrækkelig velsoigneret. Herunder at ens gi ikke lugter pga. manglende vask. Dette er en god vane at tillægge sig inden man tager til Japan. 

 

10) Slip med det samme, hvis træningspartneren siger ”itai” (smerte) eller klapper i gulvet/ på tøjet!

 

11) Hvis du er syg med noget som kan smitte så som influenza eller lig. så tag en fridag og bliv rask. Det er ikke hensigtsmæssigt at smitte resten af dojoen. Det er dog ok at sidde på bænken og se på måtte man ønske dette.  

 

I sidste ende er det ALTID læreren, der bestemmer, om han/hun vil undervise en elev.

Som elev er man ikke BERETTIGET til at modtage undervisning, også selvom man har betalt for træningen !