SELVFORSVARSHOLD FOR KVINDER

 

10 x 2 timers SELVFORSVARSKURSUS FOR begynder-/intro-hold

<< Efterår 2024 >>

Start-dato: Onsdag, 4.september 2024 - kl. 19:00 - 21:00

Sted: Aalborg Friskoles gymnastiksal, Sohngårdsholmsvej 47

------------------------------------------------------------------------------------

 BEMÆRK - BEMÆRK - BEMÆRK:

Undervisning er hver onsdag i tidsrum som nævnt ovenfor.

Traditionelt holder kursisterne dog efterårsferie i uge 42, og traditionen tro er der her en bonus-undervisningsgang med repetition og/eller lidt udenfor pensum for dem, der har lyst.

 

------------------------------------------------------------------------------------

>> Kontakt og spørgsmål:  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   <<

TILMELDING:
Tilmelding sker på gammeldags manér: Skriv en e-mail til Iben med dit navn, så får du tilsendt kontonummer / mobile-pay nummer for indbetaling af kursus-gebyret (500 kr). Bliver du syg eller på anden måde forhindret i at deltage i kurset, tilbagebetales gebyret selvfølgelig. Det samme gælder, hvis kurset - mod forventning - ikke oprettes pga for få kursister.

SIDSTE FRIST FOR TILMELDING og betaling er onsdag den 21.august 2024.

------------------------------------------------------------------------------------

 

(Tilmeldings-formularen her til højre er kun beregnet til Dojo'ens Forum, som ikke umiddelbart har noget med selvforsvarskurset at gøre!)

           


 Link til Selvforsvar for kvinder med Susanne Husted (Bujinkan) i DR Aftenshowet 11/7-2011:
https://www.youtube.com/watch?v=2EC2ogHGKWI#t=61

----------------------------------

Link til "Hårlak i håndtasken" - indslag med Iben i TV2NORD fra ca. 6:30 min til 12:00 min

http://www.tv2nord.dk/nyheder/20-04-2016/1930/harlak-i-handtasken?autoplay=1#player?clip#player


              

 

Selvforsvarskursus for kvinder

 

 Siden foråret 2012 har Bujinkan Dojo Aalborg tilbudt - mindst - ét årligt 10 x 2 timers (introduktions)­kur­sus i selvforsvar for kvinder med kvindelig instruktør. ****

Hylander

- Aldersgrænser: Fra og med 15 år.
  Yngre personer ville også kunne lære af kurset, men erfaring viser desværre, at (for) unge mennesker alt for ofte ikke medbringer den fornødne alvor...

- Tidspunkt: Onsdage kl.19-21 i kursusperioden.

- StedAalborg Friskoles gymnastiksal, Sohngårdsholmsvej 47 (pr. efterår 2020).

 - Fællestræning: Så længe kurset varer, er der mulighed for fri træning*** torsdag kl.19-21 sammen med Bujinkan Ninpo Dojo Aalborg (fællestræning for alle bæltegrader).

 - Betaling: De 20 timer (20 lektioner) (= 10 onsdage) koster 500,- kr 
   Der er ikke inkluderet en prøvetime - dette kan dog evt. aftales med Iben INDEN kurset, hvis man skulle være i tvivl, om kurset er noget for én.

   Bemærk: Det er 500 kr. for kurset - ikke pr lektion. Prisen bør ikke afskrække nogen fra at deltage!

 - Tøj: Træningsdragt, joggingtøj eller lignende, man kan røre sig i. Indendørssko eller bare fødder. Anden påklædning kan evt. aftales fra gang til gang med instruktøren.

 - Forkundskaber: Ingen.

 - Deltagelse/ tilmelding: Tilmelding sker pr e-mail til Iben (se ovenfor). Fra underviserens side opfordres man KRAFTIGT til at deltage ALLE ordinære kursus-gange, da man ellers går glip af teori/øvelser, som den videre undervisning bygger på. Man er selvfølgelig undskyldt ved sygdom, og uge 42 er lagt ind som "buffer" til opsamling.

 - Fysik: Der sigtes efter ca. 10% teori og 90% praktik og øvelser.

          

 Emner for undervisningen:                                           

 - Metoder til at undgå vold

 - Faldteknik

 - Kroppen som våben                                                 

 - Frigørelse

 - Forsvar mod slag, spark

 - Låse og kast

 - Brug af og forsvar mod våben

 - Straffeloven

 

Målbeskrivelse for introduktions-selvforsvarskurset.

  Eleven forventes i løbet at de 20 timer, kurset varer, at kunne opnå:

 - kendskab* til straffeloven mht. retten til selvforsvar mv.

- kendskab* til psykologiske aspekter af vold og forsvar mod vold

- basale færdigheder** i faldteknik og undvigelser (bl.a. falde sikkert)

- basale færdigheder** i at anvende egen krop til uskadeliggørelse eller distraktion af angriber.

- forståelse for egne fysiske styrker og svagheder.

- basale færdigheder** i at afværge enkle, våbenløse angreb indenfor slag, spark, omklamring og fastholdelse. Én angriber.

- basale færdigheder** til at imødegå enkle angreb med forskellige våben. Én angriber.

- kendskab* til brug af låseteknikker, balancebrud og kast.

 Billeder hovedsagelig fra forårs-kurset 2017
(Kursisterne er bevidst gjort ikke-genkendelige)

*)  Ved ”at opnå kendskab til” et emne, menes at eleven forstår meningen med det givne emne (når det drejer sig om teori), eller har prøvet under vejledning (når det drejer sig om praktiske teknikker).

**) Ved "basale færdigheder"  menes: Eleven har opnået teoretisk kendskab til teknikken, og kan udføre den i praksis under øvelsesmæssige omstændigheder. Eleven forventes derefter at kunne øve teknikken på egen hånd.

***) Med "fri træning" menes, at man som selvforsvars-kursist er velkommen til at træne med ugens anden træningsaften (hvor der ikke er selvforsvarskursus), hvor Bujinkan Dojo Aalborg har hele salen. Det, der trænes her, er ikke selvforsvar i egentlig forstand, men det kampkunstsystem, selvforsvarsundervisningen bygger på. Læs evt. mere om kampkunstsystemet på resten af vores hjemmeside. Denne træning koster ikke ekstra, men er "med i prisen", og bare ment som et tilbud. Underviseren forventer ikke, at man kommer om torsdagen- det er helt frivilligt!

****) Underviseren er siden medio 2015 medlem af det tværfaglige samarbejde "Kvinder for selvforsvar, Nordjylland".