SELVFORSVARSHOLD FOR KVINDER

 

10 x 2 timers SELVFORSVARSKURSUS FOR begynder-/intro-hold

<< Efterår 2021 >>

Start-dato: Onsdag, 15.september 2 0 2 1 - kl.19-21

Sted: Aalborg Friskoles gymnastiksal, Sohngårdsholmsvej 47

------------------------------------------------------------------------------------

 BEMÆRK - BEMÆRK - BEMÆRK:

Undervisning er hver onsdag som nævnt ovenfor.

Dog ikke onsdag 29/sept. da underviseren er forhindret. Efter aftale med kursisterne findes en alternativ dag i ugen, eller undervisningsgangen lægges i haleenden af kursusforløbet.

Traditionelt holder kursisterne efterårsferie i uge 42, og traditionen tro er der her en bonus-undervisningsgang med repetition og/eller lidt udenfor pensum for dem, der har lyst.

 

------------------------------------------------------------------------------------

 

>> Husk tilmelding til This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   <<

------------------------------------------------------------------------------------

 

Kontakt underviseren (Iben), hvis du vil skrives op til et hold eller vide mere...

(Tilmeldings-formularen her til højre er kun beregnet til Dojo'ens Forum, som ikke umiddelbart har noget med selvforsvarskurset at gøre!)

           


 Link til Selvforsvar for kvinder med Susanne Husted (Bujinkan) i DR Aftenshowet 11/7-2011:
https://www.youtube.com/watch?v=2EC2ogHGKWI#t=61

----------------------------------

Link til "Hårlak i håndtasken" - indslag med Iben i TV2NORD
http://www.tv2nord.dk/arkiv/2016-04-20

http://www.tv2nord.dk/nyheder/20-04-2016/1930/harlak-i-handtasken?autoplay=1#player?clip#player


              

 

Selvforsvarskursus for kvinder

 

 Siden foråret 2012 tilbyder Bujinkan Dojo Aalborg et 10 x 2 timers introduktions­kur­sus i selvforsvar for kvinderHylander

 (fra og med 15 år), med kvindelig instruktør.****

 - Tidspunkt: Onsdage kl.19-21

- Sted: Aalborg Friskoles gymnastiksal, Sohngårdsholmsvej 47 (pr. efterår 2020).

 - Så længe kurset varer, er der fri træning*** torsdag (i skrivende stund regner vi med, at det er torsdag) kl.19-21 sammen med Bujinkan Ninpo Dojo Aalborg (fællestræning for alle bæltegrader eller på begynderholdet, hvis dette er oprettet).

 - Betaling for de 20 timer (20 lektioner) (= 10 onsdage): 400,- kr*. (betales senest til 2. kursusgang). Første gang betragtes som "smagsprøve" - så kan man nå at springe fra, hvis kurset (mod forventning) alligevel ikke tiltaler én.
*) Det er 400 kr for kurset - ikke pr lektion. Prisen bør ikke afskrække nogen fra at deltage!

 - Tøj: Træningsdragt, joggingtøj eller lignende, man kan røre sig i. Indendørssko eller bare fødder. Anden påklædning kan evt. aftales fra gang til gang med instruktøren.

 - Forkundskaber: Ingen.

 - Deltagelse: Tilmelding hos underviseren, Iben Hylander (e-mail:  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ).
Eller evt. Shidoshi Thomas Andersen (telefon/SMS 2267 6906).

 - Der sigtes efter ca. 10% teori og 90% praktik og øvelser.

 - På sigt - og afhængig af interesse fra deltagerne - kan/vil der blive afholdt videregående selv­for­svars­kurser, hvor der især vil blive gået mere i dybden med de teknikker/emner, der blev introduceret i intro-kurset. Afhængigt af de enkelte holds dynamik og ønsker inddrages evt. også yderligere teknikker.

          

 Emner for undervisningen:                                           

 - Metoder til at undgå vold

 - Faldteknik

 - Kroppen som våben                                                 

 - Frigørelse

 - Forsvar mod slag, spark

 - Låse og kast

 - Brug af og forsvar mod våben

 - Straffeloven

 

Målbeskrivelse for introduktions-selvforsvarskurset.

  Eleven forventes i løbet at de 20 timer, kurset varer, at kunne opnå:

 - kendskab* til straffeloven mht. retten til selvforsvar mv.

- kendskab* til psykologiske aspekter af vold og forsvar mod vold

- basale færdigheder** i faldteknik og undvigelser (bl.a. falde sikkert)

- basale færdigheder** i at anvende egen krop til uskadeliggørelse eller distraktion af angriber.

- forståelse for egne fysiske styrker og svagheder.

- basale færdigheder** i at afværge enkle, våbenløse angreb indenfor slag, spark, omklamring og fastholdelse. Én angriber.

- basale færdigheder** til at imødegå enkle angreb med forskellige våben. Én angriber.

- kendskab* til brug af låseteknikker, balancebrud og kast.

 Billeder hovedsagelig fra forårs-kurset 2017

*)  Ved ”at opnå kendskab til” et emne, menes at eleven forstår meningen med det givne emne (når det drejer sig om teori), eller har prøvet under vejledning (når det drejer sig om praktiske teknikker).

**) Ved "basale færdigheder"  menes: Eleven har opnået teoretisk kendskab til teknikken, og kan udføre den i praksis under øvelsesmæssige omstændigheder. Eleven forventes derefter at kunne øve teknikken på egen hånd.

***) Med "fri træning" menes, at man som selvforsvars-kursist er velkommen til at træne med ugens anden træningsaften (hvor der ikke er selvforsvarskursus), hvor Bujinkan Dojo Aalborg har hele salen. Det, der trænes her, er ikke selvforsvar i egentlig forstand, men det kampkunstsystem, selvforsvarsundervisningen bygger på. Læs evt. mere om kampkunstsystemet på resten af vores hjemmeside. Denne træning koster ikke ekstra, men er "med i prisen", og bare ment som et tilbud. Underviseren forventer ikke, at man kommer om mandagen - det er helt frivilligt!

****) Underviseren er siden medio 2015 medlem af det tværfaglige samarbejde "Kvinder for selvforsvar, Nordjylland".


 
Waldorfskolen i Aalborg Øst - Se kortet under rullemenuen 'Træningsstart'