Siden september 2012 har Bujinkan Dojo Aalborg haft et juniorhold for 10-17 årige.

BEMÆRK DOG ...

... da juniorerne pr. juli 2017 har været meget få, indgår junior-træningen som del at de voksnes træning.

...selvom "Ninja" stadig er meget oppe i tiden fra tid til anden, er det åbenbart ikke noget unge mennesker gider bruge et helt liv på at træne - det er lidt ærgerligt!


Kontakt venligst Shidoshi, Thomas Andersen eller underviserne Tom Kiebler/Iben Hylander
ang. optagelse som elev eller prøvetime eller bare et spørgsmål. 

JUNIOR-HOLDET

 Kun få dojo'er i Danmark har hidtil kunnet til­by­de juniortræning. Men pr. september 2012 har det været muligt for børn og unge i alderen 10-17 år at stifte bekendtskab med ninja'ernes og samurai'ernes kampkunst som den for­mid­les via Bujinkan.

Træningen foregår som en spejling af vok­sen­træningen, men til­pas­set elevgruppens al­der og formåen. De farligste teknikker er ude­la­dt, og der vil ikke forekomme skar­pe vå­ben! Men da trævåben også kan være far­lige, og sikkerhedsudstyr ikke bruges, kræves en alderssvarende an­svar­lighed og selvkontrol af enhver elev!


Kan man træne i Aalborg, hvis man er under 10 år?

Nej - i hvert fald ikke i Aalborg. Generelt vil yngre børn næppe kunne honorere de krav, der stilles til disciplin og fysisk formåen. Ligeledes skal man kunne hjælpe ens med-elever i (noget nær) samme grad, som man selv modtager hjælp af læreren til træningen; det kan yngre børn have svært ved at forstå.

I den henseende er Bujinkan-træning meget speciel i forhold til mange andre stil-arter, da man i Bujinkan ikke bare er ansvarlig for at man selv lærer noget, men også for at ens træningspartner(e) lærer noget.
Kan man ikke give lige så meget som man modtager, vil man snart blive undgået som træningspartner - og det er meget ærgerligt!

Der trænes ikke til sport og konkurrencer, men der sigtes på at give en forståelse for, hvad rigtig kamp var og stadig er. De teknikker, vi i dag kan træne i vores fritid i et relativt fredeligt Danmark, bygger på mange menneskers liv - og specielt død - på slagmarkerne i feudaltidens Japan. Uden disse tab af menneskeliv havde vi ikke noget at træne i dag!

Som elev skal man være indstillet på, at træningen ikke er leg - selvom den godt kan være sjov.

Nutidens børn og unge er opdraget med at vold er "No Go" - der er "nul tolerance" i skolerne. Det kræver en vis alder at forstå, at vold brugt på de rigtige tidspunkter kan være en nødvendighed. Selv ældre børn og unge kan faktisk have svært ved at skulle slå "rigtigt" på ens træningspartner, når denne ikke er pakket ind i beskyttelsesudstyr!

 


Bujinkan Dojo Aalborg har ikke specielle børnegrader.

Derfor træner børn/unge og går til graduering på samme vilkår, som de voksne udøvere. Tilsvarende er det også samme grad (og bæltefarve) man får til en graduering, uanset om man er barn eller voksen.


Jutaijutsu -
Gribe- og låse-teknikker kræver samarbejde mellem de to træningspartnere for at undgå skader.


Dakentaijutsu - Slag- og sparketeknikker med de 16 kropsvåben.

Træningen omfatter bl.a.:

   - Ukemi (faldteknik og undvigelse)

   - Basis-teknikker ud fra Ten Chi Jin Ryako no Maki (Kihon Happo, Sanshin no Kata, mm.)

   - Taihodoki & Tehodoki (frigørelse fra greb)

   - Forskellige angreb og forsvar mod disse

   - Brug af traditionelle (trænings-) våben - sværd, stav, spyd mm.

Målet er at opbygge og træne kropskontrol og be­hæn­dighed, samt en vis fysisk og men­tal styr­ke. Samtidig lægges stor vægt på respekt og hensyntagen til andre !
Målet er også - på længere sigt - at forberede eleverne på at kunne træne med de voksne når fysikken er til det..

 


 Taihenjutsu - Tenchi Hicho Kaiten: Ikke at være bange for at "støde sammen med jorden" (falde) er en væsentlig forudsætning for at kunne træne sikkert i Dojo'en, hvor vi kun undtagelsesvis bruger fald-måtter.


 

Betaling:

For junior-holdet er kontingentet 125 kr/måned, som går til leje af salen.
De to første gange er gratis prøvetimer, derefter betales 2 måneder ad gangen.
Der gives 50% rabat til yngre børn, hvis ældre barn eller en/flere forældre betaler fuld pris for medlemskab. Der er ikke indmeldelsesgebyr. Ellers følges reglerne for de voksne, dvs. der er et årligt gebyr for medlemskab af Bujinkan-organisationen samt gebyr for (bestået) graduering - se under "Træningsstart". Begge betalinger går til organisationen i Japan.

Graduering og bælter: Der er de samme krav til en graduering for juniorerne, som der er for voksne. Der bæres derfor samme farve bælte (og badge, hvis ønsket) uanset om man er junior eller voksen for en given kyu-grad.

Træningstøj/ Gi:

Det ønskes - også for én selv, så man føler sig som "en del af flokken" - at man anskaffer sig en sort Gi. De fleste foretrækker én, der ikke er for tyk i stoffet. Har man dog en Gi i en anden farve, kan den også bruges. Til en prøvetime kan T-shirt og lange bukser række.


 

Sommer- og andre ferier:


Junior-holdet holder ikke sommerferie, da der altid er træning.
Den 24.december plejer der dog ikke at være træning, men mindre der er stemning for det.

 

  


 

Hvis DU - eller dine forældre - vil vide mere, er Du/I velkommen til at  kontakte Shidoshi* eller underviserne**
...me­get gerne via e-mail.

*) Thomas Andersen  **) Tom Kiebler/Iben Hylander
=> se under "Kontakt"


 

 

Junior Shinobi Camp i Lundby Krat 5-6 juli 2014 - den mere teoretiske del af camp'en
...men det blev HELT anderledes senere: Programmet stod på brugen af kort og kompas, orienteringsløb, Bo-træning, "vagttjeneste anno 1550", primitiv madlavning ved bål og "kommandokravl" over grøft.


 5-dages kanotur på Gudenåen juli 2016 med fire kanoer.


 

Natten til 10.september 2016: Juniorerne øver patruljevirksomhed (opklaring og angreb) mod Krathuset i Lundby Krat for derefter at overgå til bevogtning af og forsvar af shelters. (Der blev for mørkt til at tage billeder under selve patruljen). Øvelsen sluttede kl.0500 lørdag morgen, hvor de indkaldte "fjende-Shinobi" (dvs. voksne Bujinkan-folk) tog hjem eller fik to timers søvn med juniorerne inden morgenmaden!

 


 

BEMÆRK:

Der er speciel træning mm. følgende dage i 2018:

... INTET pt.


-----------------------------------------------------------------------------------------------

 *) Seminarer er generelt for alle, men man skal nok have et rimeligt niveau for at få noget ud af det for juniorernes vedkommende. Hvis man synes, 2 timers træning er meget, skal man IKKE tage til seminar (!) Seminarer koster gerne 200 kr og opefter for at deltage.


-----------------------------------------------------------------------------------------------

 

Shinobi-no-mono holder aldrig ferie - de kan dog tage på rejse ! 

Waldorfskolen i Aalborg Øst - se kortet under 'Træning' -> 'Træningsstart'